Marknadsföreningen
i Örnsköldsvik

Om föreningen

Marknadsföreningen i Örnsköldsvik är en idéell intresseförening som startade i början på 2016.

Marknadsföreningen i Örnsköldsvik är en öppen förening som i första hand riktar sig till och samlar yrkesmänniskor inom marknad, kommunikation, media, information och försäljning. Vare sig du är anställd, egenföretagare, student eller föreningsmänniska.

Medlemmar och besökare på våra aktiviteter representerar sig själva. Nätverket är inte öppet som ett forum där t.ex byråer och konsulter kan komma och marknadsföra sig. 

Fokus ligger på nätverket, erfarenhetsutbyte och kompetensförstärkning. Basen är återkommande lunchmöten, några mera omfattande events per år med t.ex föreläsningar samt deltagande i branschevenemang och andra närliggande marknadsföreningars aktiviteter.